Musikfabriken 

        we provide   you create

 

 

 

Musikfabriken Boka utrustad replokal Lediga Rum Våra band Bilder Studiecirklar Kontakta oss Om oss

 

Du och ditt band kan få kostnadsersättning genom . En förutsättning är att du och ditt band startar en studiecirkel. Att starta en studiecirkel är mycket enkelt, genom att följa en av länkarna nedan så får du information om hur du startar din egen studiecirkel. Vi på Muikfabriken är obundna så ni kan välja vilket förbund ni vill.

ABF-Göteborg

Bilda

Studieförbundet NVB

Studiefrämjandet

Sensus

Studieförbundet vuxenskolan

 

Vad kan man använda kostnadsersättningen till?
Vi vill att kostnadsersättningen skall vara till nytta för hela bandet. Därför är just lokalhyra en utmärkt kostnad att använda som underlag. En annan vanlig kostnad är förbrukningsvaror som trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare. Prylar med andrahandsvärde funkar inte! Kostnadsersättningen får inte användas för utrustning som kan säljas eller tillfalla en enskild gruppmedlem om cirkeln upphör.
 


Här är en lista på bra underlag för kostnadsersättning
-
Lokalhyra
- Förbrukningsartiklar (trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare)
- Studiotid
- Videoinspelning
- CD-duplicering (ej pressning)
- PR-material
- Inspelningsprogram (med engångslicens)
- webbtjänster (för exempelvis gruppens hemsida